Fiilismittari™

Mitä jos johto kuulisi ajatuksesi nyt…

…ja tarttuisi asioihin, jotka ovat sinulle merkityksellisiä?


Miksi Fiilismittari?

Enemmän kuin perinteinen henkilöstökysely. Fiilismittaus perustuu vuorovaikutukseen, dialogiin ja reaaliaikaisuuteen. Periaatteemme on, että palvelu antaa aina osallistujalle. 

Palvelu lisää yhteisöllisyyttä ja parantaa työhyvinvointia. Se toimii suoran vaikuttamisen kanavana ja mahdollistaa vuorovaikutuksen. Varsinkin etätyön lisääntymisen myötä yhteisöllisyyden tarve kasvaa. 

Palvelu tuottaa arvoa organisaatiolle ja vastaajille. Kun pyydät ihmisiä vastaamaan, kilpailet heidän ajastaan. Ihmisille on tärkeää kertoa heille merkityksellisistä asioista helposti ja nopeasti. Palvelu tuottaa valtavasti tietoa ja ihmiset kokevat, että asioihin tartutaan. 

Tulokset ovat reaaliaikaisia. Toisin kuin perinteisissä henkilöstökyselyissä, fiilismittauksessa tulokset nähdään heti ja ihmisille jää kokemus, että asiat muuttuvat. Palvelu antaa organisaatiolle mahdollisuuden oppia ja kehittyä ketterästi. 

Mikä Fiilismittari?

Fiilismittari™ on digitaalinen palvelu ihmisten osallistamiseen ja kuunteluun. Palvelu tunnistaa liiketoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät kriittiset tekijät reaaliajassa tiimi, yksikkö- ja organisaatiotasolla. 

Mittari antaa tietoa arjen kokemuksista, siitä mikä toimii ja mitä asioita täytyy kehittää. 

Palvelu perustuu reaaliaikaiseen, anonyymiin, avoimeen ja luottamukselliseen dialogiin. Palvelu toimii myös mobiilisti ja sillä on oma appi.

Palvelulla voidaan tutkia haluttuja teemoja, jotka voivat liittyä vaikka johtamiseen, muutoksen läpivientiin, kehittämiseen, asiakaskokemukseen tai palautteeseen aina tapahtumista uusiin toimitiloihin. Palvelulla voi mitata myös työhyvinvoinnin viittä tekijää.

Miten Fiilismittari toimii?

 

Mittarissa kysytään “mikä fiilis” tai pyydetään vastaamaan positiiviseen väitteeseen hymiöllä. Vastaukseen voi liittää kommentin. 

Väitteet tai kysymykset räätälöidään organisaatiokohtaisesti. 

Vastaus annetaan vain yhteen väitteeseen kerrallaan. Mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi viikoittain vaihtuvin väittein. Vain mittaamalla varmistetaan muutos. 

Tulokset esitetään reaaliajassa. Kommentit ja visuaaliset raportit ovat avoimia kaikille käyttäjille. Kommenttiin voi vastata tai sitä voi äänestää. Myös kahdenvälinen chat on mahdollinen. 

Sisällön analysoinnissa käytetään hyödyksi koneoppimista ja tekoälyä.

Haluatko kuulla lisää?